Barn & Familj

Det är viktigt med en bra start för att få en god tandhälsa. Vi har lång erfarenhet av barns tänder och vill gärna dela med oss av vår kunskap till dig och ditt barn. All barn/ungdomstandvård är kostnadsfri till och med det år personen fyller 21 år, och hos en privattandläkare får ditt barn fördelen att:

  • Ha en tandläkare som du själv har valt.
  • Barnets tandutveckling följs upp av samma tandläkare/tandhygienist hela uppväxten.
  • Gå till samma tandläkare som resten av familjen med den trygghet och ömsesidig förtroende det innebär.
  • Det utmärkt att boka tid samma dag för hela familjen eller alla syskon och därmed slippa ”springa flera gånger”.

Hos oss är du garanterad att barnet får komma minst en gång om året. Vi samarbetar med landstingets tandregleringsspecialister om det blir aktuellt med tandställning. Att få ha hela familjen, även mor- och farföräldrar, som patienter ser vi som en stor fördel och väldigt roligt.

Author's imageUlrika JonssonTandläkare