Coronainfo

Vi arbetar såhär framöver...

I rådande situation med hög smittspridning av coronaviruset Covid -19 följer vi allmänna och specifika råd och riktlinjer. Vi fortsätter hålla våra ambitiösa hygienrutiner som vi alltid gör. Patienter el andra besökare med minsta tecken på sjukdomssymptom skickas hem. Vi kommer inte heller ta ut en avgift för sent återbud. Patienter som tillhör någon riskgrupp och/eller en högre ålder har vi dialog med och ombokar 4-6 månader framåt och hoppas på ett stabilare läge då. 

Allt detta för att värna våra äldre, sköra och kroniskt sjuka medmänniskor och minska och förhindra smittspridningen och därmed belastningen på vår sjukvård.

Med omtanke!?

Ulrika, Christina, Helena, Ylva, Johanna och Sofia