När du besöker oss anmäler du dig i receptionen. Vid din första undersökning behöver vi upprätta en journal med olika uppgifter. Vi behöver bl.a. veta lite om din allmänna hälsa, om du t.ex. tar några läkemedel etc. Vi tycker även att det det är viktigt att veta hur du upplevt tidigare tandvård.

En undersökning i munnen görs också och ett antal röntgenbilder behövs tas. Allt detta ger oss möjlighet att få en bild av dina behov, ställa rätt diagnos och därefter erbjuda en eller flera behandlingsalternativ av bästa kvalitet som är lämplig för just dig.

 

DIN JOURNAL UTGÖRS AV:

 

1. Undersökning

 

2. Hälsodeklaration

 

3. Röntgenbilder

Vid mer omfattande insatser kan tandläkaren vilja att du kommer tillbaka för en diskussion om behandlingsplanering. Du får alltid kostnadsförslag vid större behandlingar och om du vill, även vid enstaka åtgärder.

Vid den årliga undersökningen förnyas din hälsodeklaration. Om du har en medicinlista så är det bra om du tar med dig den. Vid denna undersökning tas röntgenbilder för att säkerställa att tillsammans med vi ska kunna ställa rätt diagnos tillsammans med de fynd vi gör i din mun. 

Även här erbjuder vi dig olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag.

Det är viktigt för oss att vi tillsammans finner en behandling som passar just dig och dina behov och förutsättningar. Din munhälsa är viktig för oss, och detta är ett långsiktigt samarbete med målet att skapa och bibehålla en god munhälsa.