Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Kostnader upp till 3.000 kronor av referenspriset, dvs grunden för beräkning av det statliga tandvård stödet, får du som är över 22 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3.001-15.000 kronor av referenspriset*) får du 50 procents ersättning.

För kostnader över 15.000 kronor av referenspriset*) får du 85 procents ersättning.

*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvård stödet.

Din tandläkare tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*. Besök Försäkringskassans hemsida om du vill veta mer.
*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvård stödet.

Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget. Mer information finns på Uppsala läns landstings hemsida: www.lul.se

Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att du ska kunna äta. För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare. Ibland krävs även tillstånd från landstinget, exempelvis om kostnaden för en behandling är mycket hög.

Mer info om generell hälso- och tandvård hittar du på 1177

Betalningsalternativ

Vi är en kontantfri mottagning, betalning sker mot kort eller faktura.

Prislistan

Kontakta oss idag

Tel: 0171-210 32
E-post: ulrika.jonsson@ptj.se